Phone Number: +359 296 203 68
Image description

Ние знаем нашата работа

Ние сме част от Европейския енергиен пазар. Вярваме, че пазарното проучване, информацията, експертизата и ноу-хау са най-важните фундаменти на енергийния сектор.

Image description

Търговия с нас

Удинекс търгува с енергийни продукти, трансгранични капацитети и съоръжения за съхранение. Основно сме се специализирали в сделки в областта на природния газ и структурни продукти като разпространение в повечето европейски хъбове.

Image description

За клиентите B2B

Със своя достъп до разпределителните мрежи и съоръжения за съхранение, Удинекс предлага на своите бизнес клиенти редица лесни решения.

Профил

Оперираме на газовия пазар в Европа и предлагаме на клиентите си гъвкави решения чрез участието ни в различни европейски хъбове. Нашето портфолио е съставено от услуги за транспорт и съхранение, както и предоставяне на достъп до европейските пазари на местни фирми. Предоставяме постоянна 24/7 оптимизация на газовите наличности и наблюдение на пазара за бърза реакция при възникване на нови възможности.


Фокусираме усилията си в държави с развит пазар и условия и мрежа за разпространение за да осигурим ефективна и интелигентна търговия. Извършваме и физическа търговия докато реализираме финансови хеджинг стратегии и оптимизиране на портфолиото на нашите клиенти.

Бизнес области

Нашите основни клиенти са търговци на едро, производители, индустриални потребители, вносители и дистрибутори. Доставяме газ в двете посоки като продукт, в VTP (виртуални търговски точки) и втечнен газ по различни фиксирани и плаващи индексации или съгласно стандартните ценови структури за търговия.


В областта на търговията с природен газ, Удинекс оперира на европейските пазари (България, Австрия, Словакия и Унгария). Важен елемент от нашето портфолио представляват капацитетите за съхранение и транзит, както и гъвкавите договори. Освен търговията, ние гарантираме доставки на природен газ по диверсифицирани договори за доставка на природен газ.


Работим както с дългосрочни, така и с краткосрочни договори и се фокусираме върху бързи реакции и индивидуални решения, които в пълна степен отговарят на нуждите на нашите клиенти. Нашият бизнес с природен газ е част от интегрирано решение за търговия, което ни прави идеален партньор за всякакви бизнес клиенти.

Продукти

Природният газ е смес от газове, които са богати на въглеводороди. Всички тези газове (метан, азот, въглероден диоксид и др.) се срещат естествено в атмосферата. Залежите на природен газ са дълбоко в земята близо до други твърди и течни въглеводородни полезни изкопаеми като въглища и суров нефт. Природният газ не се използва в чиста форма; той се преработва и се превръща в по-чисто гориво за употреба. Много странични продукти се извличат по време на обработката на природен газ като пропан, етан, бутан, въглероден диоксид, азот и т.н., които могат да се използват допълнително. Природният газ е въглеводородна газова смес, до голяма степен съставена от метан и някои други газове. Газът обикновено се добива от дълбоки подземни скални образувания със сондажни платформи, предназначени за отстраняване на примеси като вода и въглероден диоксид и се продават като потребителско гориво за отопление, готвене или производство на едро на електроенергия. Природният газ се използва главно като гориво за производство на електроенергия и топлоенергия. Използва се също и за задвижване на превозни средства и за производство на пластмаси и химикали. Използва се и като гориво за котли и климатици в световен мащаб.


Wholesale gas prices are highly sensitive to available production and transmission capabilities because energy must be produced when needed and cannot be stored on an industrial scale. In the case of gas, terminals tend to take deliveries from specialist tankers or pipelines from gas fields before testing, treating and distributing the gas regionally through pipelines. Alternatively, they store gasses derived from crude oil, such as butane, then bottled and used for cooking or heating, where there is no mains gas network. Цените на едро на газа са много чувствителни към наличните производствени и преносни способности, тъй като енергията трябва да се произвежда при необходимост и не може да се съхранява в промишлен мащаб. В случая на газ, терминалите могат да приемат доставки от специализирани танкери или тръбопреносна мрежа от газови полета, преди да бъдат тествани, обработени и разпределени чрез регионални тръбопроводи. Алтернативно газа, получен от суров нефт, като бутан, се съхранява след което се бутилира и се използва за готвене или отопление, където няма мрежа от газопроводи.

  

Ние предлагаме 24-часова оптимизация в реално време, разпределение и управление на портфейл за газови наличности. Използваме пазарно проучване, като събираме и анализираме информацията с цел прецизно и уверено взимане на решения при определяне на стратегиите за търговия.

Кариери

Udinex is open for talented personalities who seek interesting work in a friendly, dynamic, informal and successful team. Удинекс е отворена за талантливи личности, които търсят интересна работа в приятелски, динамичен, неформален и успешен екип.


Свободни позиции:

  • Back office Мениджър
  • Portfolio Мениджър

Ако искате да сте част от постоянно развиваща се компания, моля изпратете вашето CV и мотивационно писмо на: jobs@udinex.com

С нетърпение очакваме да работим заедно!

Company documents

Контакти

Address:УДИНЕКС ЕООД, ул. Рилски езера 2-4, ап. 1, ет. 3, Лозенец 1407, София, България, Kmlnn
Phone Number: +359 296 203 68
Регистрирана в АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Към МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЕИК 203700262